Điều khoản sử dụng của ISOFHCARE

Ứng dụng ISOFHCARE là tài sản của công ty TNHH Một Thành Viên ISOFHCARE, là thành viên trong hệ sinh thái công nghệ thông tin ISOFH GROUP. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên ứng dụng ISOFHCARE, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng ứng dụng dưới đây. Mời Khách hàng vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trước khi tải ứng dụng và/hoặc quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.
Chuyên mục:
ISOFHCARE | Ngày đăng 27/09/2021 - Cập nhật 27/09/2021