Tổng đài hỗ trợ:1900 638 367
Hướng dẫn sử dụng
Ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi
Ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi - Nền tảng ứng dụng thông minh, giúp người dân kết nối với các dịch vụ y tế chủ động, tiện lợi
Website IVIE - Bác sĩ ơi
Website IVIE - Bác sĩ ơi
Hướng dẫn sử dụng website IVIE - Bác sĩ ơi - Nền tảng trang web thông minh, giúp người dân kết nối với các dịch vụ y tế chủ động, tiện lợi
Ứng dụng IVIE Master
Ứng dụng IVIE Master
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng IVIE Master - Nền tảng ứng dụng kết nối với bệnh nhân một cách trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện
Website Vendor
Website Vendor
Hướng dẫn sử dụng website Vendor - Nền tảng trang web thông minh, giúp quản lý lịch đặt khám dành cho các Cơ sở y tế